Металл шығарудың өндірістік көрсеткіштері

Көрсеткіштер атауы Металл мырыш Аса тазартылған қорғасын Өнімнің тауар түрлеріне арналған мыс Жеке кен базасынан алынған алтын Жеке кен базасынан алынған күміс
Өлшем бірлігі тонна тонна тонна тр.унциясы тр.унциясы
1997 173’192 71’589 29’637 153’923 2’503’367
1998 222’344 80’548 30’811 166’645 2’520’068
1999 229’590 112’045 30’721 141’353 3’003’234
2000 245’175 133’340 38’724 185’677 4’325’309
2001 259’285 107’078 59’266 204’608 5’474’343
2002 268’886 101’104 65’136 230’968 6’744’353
2003 276’790 88’329 70’696 254’350 7’011’512
2004 279’480 98’747 66’802 256’930 7’000’257
2005 287’109 88’595 67’923 215’848 6’520’990
2006 289’093 85’840 74’052 184’570 7’437’636
2007 294’384 90’689 66’389 175’407 6’020’059
2008 299’443 90’240 55’956 185’010 5’349’473
2009 301’104 79’041 59’420 231’259 4’764’130
2010 300’750 100’789 50’862 317’968 5’087’578
2011 300’798 101’757 52’983 426’674 5’022’579
2012 301’265 82’536 52’649 473’879 4’776’642
2013 300’425 90’579 62’368 579’144 5’250’921
Үстіге
Яндекс.Метрика